Climate Leaders Forum Zurich, April 2020

South Pole is ambitious to turn the global plastic crisis into an opportunity to save millions of dollars, safeguard fragile ecosystems, and unleash innovation benefits along the corporate value chain. Currently, South Pole is investing in research and initiatives to find the best possible ways to implement smart, market-based solutions that can help effectively...

Climate Leaders Forum, Stockholm March 2020

Olika transportslag har olika förutsättningar för att nå målet om fossilfria transporter 2030. Möjligheter till uppföljning, tillgång till tillförlitliga data, åtgärder för energieffektivisering och tillgång till biobränslen skiljer sig väsentligt mellan de olika transportslagen och mellan länder....